Amaç

Amaç

Kongre’nin amacı sürdürülebilir ulaşımın önemli bileşeni olan yol ve trafik güvenliği alanında, teknik ve uygulamalı bilgilerin sunulması için bir ortam yaratmak ve bu alandaki işbirliğini geliştirmektir. Bir yıl ulusal diğer yıl uluslararası olarak düzenlenmek üzere 2015 yılında 1.cisi Ulusal kongre olarak başlatılan bu kongre, daha önce Trafik ve Yol Güvenliği(TRODSA) adıyla 2001-2007yılları arasında her yıl düzenlenmiştir. Bugüne kadar, 7 yıl ara verilmiş olan Kongre, alanındaki bilgi birikiminin, yeni bilgilerin sunulması ve tartışılması ortamında eksiklik oluşturan bu araya son vermek amacıyla, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı girişiminde, 7-8 Aralık 2015 tarihleri arasında Sürdürülebilir Ulaşım İçin Yol ve Trafik Güvenliğ (ROTRASA) kongresi düzenlenmektedir.