Misyon

Misyon

Gazi Üniversitesi(GÜ),ülkemizde, trafik planlamas, trafik ile ilgili projelendirme ve uygulamalar konusunda, ‘’Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı’’ adı ile kurulmuş bir anabilim dalı kapsamında ‘’Trafik Planlaması ve Uygulaması ‘’ programı ile, lisansüstü eğitim veren yegâne anabilim dalına sahip üniversitemizdir.

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı ulaşım ve trafik çalışmaları konusunda gerekli çok disiplinli ortamın oluşturulduğu ve lisansüstü eğitimin verildiği özgün bir anabilim dalıdır.

Bu çerçevede, Trafik ve Yol Güvenliği konusunda yapılmış olan inceleme ve araştırmaların ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamuoyunun dikkat ve bilgisine sunulmasını sağlamak, yapılması gereken çalışmaları ortaya çıkarmak ve bu konuda geleceğe yönelik kurumsal bir arşiv oluşturmak, konu ile ilgili ulaşılan bilimsel sonuçları akademik platformda tartışmak ve daha güvenli trafik koşullarının oluşturulmasına yönelik politika ve öneriler geliştirmek üzere; 2001-2007 yılları arasında ilk yıl ulusal takip eden yıl uluslararası olarak, Gazi Üniversitesi(GÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü(FBE) Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı önderliğinde “Trafik ve Yol Güvenliği” kongreleri düzenlenmiştir.

Bu geçmişe sahip olarak, ROTRASA Ulusal ve Uluslararası Kongre ve Teknik Sergilerle sürdürülebilir ulaşım planlaması ve yönetimi için yol ve trafik güvenliği konularında uzmanları bir araya getirmek, bu konudaki duyarlılığı ve farkındalığı arttırmak misyonunu yüklenmektedir.