Vizyon

Vizyon

Ülkemizin yaşam kalitesi ölçütlerinde en zayıf olduğu ve ciddi insan varlığı ve maddi varlık kayıpları verdiği, elde edilen teknolojik ilerlemeye rağmen bunun yansıtılamadığı yol ve trafik güvenliği konusunda yaşam kalitesini yükseltecek ilerlemenin, sürdürülebilir ulaşım kapsamında sağlanması.

Bu temel vizyona göre, sürdürülebilir ulaşımın önemli bileşeni olan yol ve trafik güvenliği alanında, teknik ve uygulamalı bilgilerin sunulması için bir ortam yaratmak ve bu alandaki işbirliğini geliştirmek önem kazanmaktadır.

ROTRASA Yol ve Trafik Güvenliğinde bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde gerek akademik, gerekse kamu ve özel sektörde hizmet veren, faaliyet gösteren tüm kuruluşların buluşma noktası olarak Ankara’da düzenlenecek bu kongre ile bu konuda da başkent kimliğini ortaya koymayı vizyona yönelik bir amaç olarak benimsemektedir. Ankara’nın Türkiye ulaştırma bilgi birikimi ve ulaştırma sektörünün de başkenti olarak konumunun ele alınması gündeme getirilmektedir.

Konu bu çerçevede üç bileşeni ile tartışmaya açılmak üzere sözlü sunum, poster sunum ve panel konusu olacaktır:

  • Ülkesel demiryolu ağı, bu kapsamda yüksek hızlı tren ağı başkenti Ankara
  • Ülkesel ve uluslararası havayolu ağı başkenti Ankara
  • Ülkemiz ulaştırma sektörünün akıllı ulaşım sistemleri ve ileri teknolojiler bilgi, buluş, üretim, ar-ge başkenti potansiyeli ile Başkent Ankara.