Tarihçe

Tarihçe

TRAFİK PLANLAMASI ve UYGULAMASI ANABİLİM DALI GİRİŞİMİNDE

ÖNCEKİ YILLARDA DÜZENLENEN YOL VE TRAFİK GÜVENLİĞİ KONGRE ve SERGİLERİ

YIL

TRODSA Kongreleri

2001

Ankara, Türkiye (Ulusal)

2002

Ankara, Türkiye (Uluslararası)

2003

Ankara, Türkiye (Ulusal)

2004

Ankara, Türkiye(Uluslararası)

Ana Konu

‘‘Sürdürülebilir Trafik Güvenliği için Politika Geliştirme ve Kurumsallaşma”

2005

Ankara, Türkiye(Ulusal)

Ana Konu

“Trafik Yönetim ve Denetiminde Merkezi ve Yerel Yönetimlerin Rolü: Avrupa Birliği Uygulamaları ve Türkiye”

2006

Ankara, Türkiye(Uluslararası)

Ana Konu

“Yeni Yaklaşımlar Yeni Teknolojiler”

2007

Ankara, Türkiye(Uluslararası)

Ana Konu

“Kent İnsanlar İçindir”