Kongre Başlıkları

SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM İÇİN ULUSAL YOL VE TRAFİK GÜVENLİĞİ KONGRESİ
KONGRE ALT BAŞLIKLARI, OTURUM ve PANEL KONULARI

1. Ulaşım ve Yol Güvenliği

 • Karayolu Güvenliği
 • Havayolu Güvenliği
 • Demiryolu Güvenliği
 • Sürdürülebilir Ulaşım ve Trafik Planlaması
 • Ulaşım Ana Planlarında Güvenlik ve Güvenilirlik
 • Kent Merkezlerinde Ulaşım ve Sürdürülebilirlik
 • Ulaşım Yatırımlarının Mevcut Durum ve Yapıya Etkisi
 • Sektörel Alt Planlar (Yaya, Otopark, Bisiklet Master Planları, Lojistik, Taksi, Servis, Ara toplu taşım vs.)
 • Güvenlik Stratejileri ve Politikalar

2. Trafik ve Taşıt Güvenliği

 • Trafik Güvenliği ve Yaşam Kalitesi
 • Yaya/Bisiklet/Motorsiklet Düzenlemeleri ve Kullanımında Trafik Güvenliği
 • Toplu Taşıma Sistemleri ve ulaşımda bütünleşiklik (Entegrasyon)
 • Tehlikeli Madde Taşımacılığı
 • Trafik Güvenliği Veri Temini, Veri Depolama ve Veri Yönetimi

3. Kullanıcı Güvenliği

 • Yolcu Güvenliği
 • Trafik Kazaları, Travmatoloji ve Trafik Psikolojisi
 • Erişebilirlik
 • Engeller, Engelliler ve Engelsiz Mekan

4. Ulaşım Sistemi Güvenliği

 • Akıllı Ulaşım Sistemleri
 • Trafik Yönetim ve Denetimi
 • Altyapı
 • Kent Bilgi Sistemleri

5. Yol ve Trafikl Güvenliği Yasal Çerçeve

 • Yerel Yönetimler ve Merkezi Yönetiml
 • Yol ve Trafik Güvenliği ile ilgili Uluslararası ve Ulusal Mevzuat

6. Yaptırım ve Yükümlülükler, Trafik ve Yol Güvenliğinde Farkındalık

 • Yol ve Trafik Kültürü
 • Trafik Kültürü ve Bilincinin Oluşturulmasında Eğitimin Önemi
 • Ulaşım Sektöründe Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirilmesi
 • Trafik ve Çevre

7.Sürdürülebilir Ulaşım için Yol ve Trafik Güvenliği konusunda yapılması öncelikli görülen paneller;

 • Ulaşım Planlarında Sürdürülebilirlik ve Yol ve Trafik Güvenliği
 • Bisiklet Kullanımı ve Düzenlemeleri: Sorunlar-Olanaklar-Öneriler
 • Engelsiz Mekân Düzenlemeleri: Sorunlar-Olanaklar-Öneriler