Bildiri Formatı

Bildiri Formatı

Bildiri Özeti Formatı

Her bildiri özeti giriş, yöntem ve sonuçlardan oluşmalıdır. Bildiri özetleri A4 formatında Word belgesinde soldan ve yukarıdan 3 cm, sağdan ve aşağıdan 2,5 cm olarak sayfa düzeninde ayarlanmalıdır. Özetler başlangıçta 14 punto ile yazılmış bildiri başlığı ile başlamalıdır. Bir boşluk bırakılarak 10 punto ile yazar/yazarların adı, kurumu, mail adresi belirtilmelidir. Bir boşluk bırakılarak 10 punto ile özet başlığı yazılmalı; bir boşluk bırakılarak özet metin, en az 150 en fazla500 kelimeyi geçmeyecek şekilde Times New Roman 12 punto yazı karakteriyle; bildirinin amaç, hedef, kapsam ve yöntemini belirleyen bir öz anlamında, özet hazırlanarak, aşağıdaki adrese iletilmelidir.

Bildiri özetleri ve tam metinleri İngilizce veya Türkçe gönderilebilir. Ancak kongre sunum/gösterim dili Türkçedir. Kongrede sunulan bildirilerden bilim kurulunca uygun görülen 20 bildiri den İngilizce olanlar Gazi University Journal of Science (SCOPUS, ENGINEERING INDEX (COMPENDEX) , EBSCO, GOOGLE SCHOLAR) http://gujs.gazi.edu.tr/ Türkçe olanlar Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji http://gujsc.gazi.edu.tr/ dergilerinde Yol ve Trafik Güvenliği özel sayısında yayınlanacaktır.